I dagens UR-program från UR Skola hemma – experterna: En grupp gymnasieelever som har extra stort behov av stöd i distansundervisningen är de som läser svenska som andraspråk. Mikael Olofsson vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare på språkintroduktionsprogrammet berättar om hur de jobbat de senaste veckorna. Bland annat planeras ett utomhusbibliotek på skolan. Magdalena Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolverket har nyligen uppdaterat sin sida med en stor mängd information och stöd kopplat både till organisation och undervisning, men också genom inspirerande artiklar, bland annat i korta intervjuer med rektorer om hur de hanterat pandemin. Materialet hittar du på Skolverkets hemsida.

När allt fler skolor nu går över till att bedriva undervisning på distans sker en enorm ökning av användningen av digitala verktyg. Leverantörerna har stärkt kapacitet, såväl gällande support och stöd, men också för tekniken. Men det finns en del man kan göra för att minska belastningen. Branschorganisationen Swedish Edtech Industry har sammanställt råd och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”