Den 27 maj anordnar Skolverket en konferens för skolhuvudmän: “Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten?”Under det senaste årets pandemi har skolan varit tvungen att hantera en situation som på många sätt saknar motstycke. Vad har vi lärt oss och hur kan erfarenheterna användas i planeringen för hösten? Läs mera och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Känner du att du saknar inspiration och nya idéer när det gäller undervisning på distans? Tryter motivationen? Du är inte ensam. Många lärare och elever vittnar om att idébanken sinar. Kanske är det dags att prova metoden “escape the classroom”? Sandra Wissting tog ett snack med pedagogerna Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane om Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för att följa upp hur pandemin påverkar skolverksamheten. Stödet innehåller sju områden att stämma av verksamheten mot, samt förslag på hur ni kan arbeta vidare. Områdena är Arbetsmiljö, Arbeta systematiskt, Fjärr- och distansundervisning, Bedömning och betyg, Närvaro, Skolmåltider och Praktiska moment i undervisningen samt prao och apl. Stödet i Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Hur varierar man sina lektioner när undervisningen är online? Finns det knep för att aktivera elever som sitter hemma? Och hur jobbar man med motivation och rutiner på distans?  UR stöttar lärare på distans med filmer som svarar på just detta. Dessutom får man förslag på övningar för rörelsepauser och brainbreaks.  Sidan “Lärare på distans” Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Prinsparets stiftelse tog tillsammans med Teater Fryshuset och med medel från Postkodstiftelsen fram en teaterföreställning om ungas utsatthet på nätet. P.g.a. pandemin kunde den nationella teaterturnén inte slutföras och har nu digitaliserats. Materialet lyfter autentiska berättelser om utsatthet på nätet och är uppdelat i temana näthat, mobbning, sexuella trakasserier, machokultur och rasism.  Till varje tema Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”