Nu förstärker Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sin frågetjänst Fråga en rådgivare med fler handläggare. Specialpedagoger ger råd och svarar på frågor från lärare och rektorer med ett specialpedagogiskt perspektiv när gäller undervisning för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. SPSM publicerar dagligen nya frågor och svar om specialpedagogik på sin webbplats. Där finns det stöd för Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”