Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ettsmittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sinundervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt bådelångsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta isjälva beredskapsarbetet Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolor och huvudmän planerar nu för fullt inför kommande läsår, där krisberedskap att snabbt kunna ställa om undervisning behövs. Undervisning på distans kan behöva ske helt eller delvis. Krisberedskapen behöver omfatta den digitala miljön, att den klarar trycket och att täppa till de hål som vårens nedstängning visade fanns. Nu lanserar branschen checklistor och stöd för Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Utbudet av olika appar, digitala läromedel och tjänster växer, samtidigt som nätet är fullt av fria resurser som lärare använder. Nu lanserar branschen ett stöd, Att välja och värdera digitala lärresurser, för lärare för att kunna välja och värdera digitala lärresurser på ett kvalitativt och tryggt sätt. För att Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Edtechbranschens veckorapport med anledning av corona:Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i sju veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsnivån. Huvudmännens förberedelser för höstens skolstart och ett läsår med storosäkerhetsfaktor, behöver ta fart nu, uppmanar branschen, med kontinuitetsplaner ochberedskap för olika scenarier.Att en stor del av det svenska Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i nästan fem veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsökningen. Användningsgraden fortsätter nämligen att öka, från redan höga nivåer.Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisningställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”