I dagens UR-program från UR Skola hemma – experterna: En grupp gymnasieelever som har extra stort behov av stöd i distansundervisningen är de som läser svenska som andraspråk. Mikael Olofsson vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare på språkintroduktionsprogrammet berättar om hur de jobbat de senaste veckorna. Bland annat planeras ett utomhusbibliotek på skolan. Magdalena Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Idag handlar UR:s serie Skola hemma – experterna om lärare som är vana att arbeta nära elever i behov av särskilt stöd. I de fall skolan stänger kan det vara en utmaning att ens kunna nå dem på distans. Och hur gör man med återkoppling? Helene Fägerblad, rådgivare vid specialpedagogiska skolmyndigheten, delar med sig av konkreta Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR lanserade igår en ny programserie i Skola hemma-satsningen. I Skola hemma – experterna, tar programledarna Maja Åström och Natanael Derwinger upp aktuella frågor, från både föräldrar och lärare, som uppstår när undervisningen plötsligt måste ske på distans. I det första programmet ställde programledarna frågor till Robert Olofsson, undervisningsråd på Skolverket, och Satu Harnesk från Skolledarförbundet om vad som förväntas av lärare Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”