Känner du att du saknar inspiration och nya idéer när det gäller undervisning på distans? Tryter motivationen? Du är inte ensam. Många lärare och elever vittnar om att idébanken sinar. Kanske är det dags att prova metoden “escape the classroom”? Sandra Wissting tog ett snack med pedagogerna Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane om Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper vi, branschen för utbildningsteknologi, vår andra branschrapport: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten. En rapport som pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och kravställningar som inte håller måttet. Branschrapporten Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Under coronapandemin har det blivit tydligt att Tyskland behöver lägga i en högre växel när det gäller arbetet med skolans digitalisering. Utmaningarna handlar både om teknik och om pedagogik. Den tyska skolan är fortfarande väldigt traditionell, men nu menar forskare, debattörer och beslutsfattare att det är hög tid för förändring.   En besvärlig utmaning Skolstängningarna i Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Hur varierar man sina lektioner när undervisningen är online? Finns det knep för att aktivera elever som sitter hemma? Och hur jobbar man med motivation och rutiner på distans?  UR stöttar lärare på distans med filmer som svarar på just detta. Dessutom får man förslag på övningar för rörelsepauser och brainbreaks.  Sidan “Lärare på distans” Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Hur klarar det italienska skolsystemet att hantera utmaningarna under den nuvarande krissituationen? Finns det risk för att stora grupper av elever halkar efter? Vad görs för att ge stöd åt skolpersonalens och elevernas psykiska hälsa och välmående? Fortfarande distansundervisning – men inga likvärdiga förutsättningar Italien var det första landet i Europa som stängde ned hela Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”