Distansundervisningen under coronapandemin har inneburit utmaningar för både lärare och elever på landets gymnasieskolor. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning? Hur identifierar och hjälper man de elever som möter problem? En lärare, en programrektor och en rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) delar med sig av vårens Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Många lärare använder medier som en aktiv och naturlig del av undervisningen. Somliga flippar klassrummet, andra ser det som inspiration och variation i undervisningen. Att kombinera olika undervisnings- och inlärningsmetoder med att använda bild och ljud skapar ofta ett mervärde då kunskapen får ett sammanhang och en upplevelse. Micaela Psilander – Pedagogisk redaktör, UR berättar Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Under Coronapandemin har samhället tvingats ta stora kliv i mognadsnivå inom digitalisering.Hur har offentlig sektor hanterat omställningen? Hur påverkas lärandet för våra elever i skolan? Hur påverkas det livslånga lärandet och vårt arbetsliv? Och kanske den mest spännande frågan – vad händer sedan, efter krisen? Välkommen till en paneldiskussion inom Mittuniversitetets seminariekoncept ”Mitt i vetenskapen”. Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolor och huvudmän planerar nu för fullt inför kommande läsår, där krisberedskap att snabbt kunna ställa om undervisning behövs. Undervisning på distans kan behöva ske helt eller delvis. Krisberedskapen behöver omfatta den digitala miljön, att den klarar trycket och att täppa till de hål som vårens nedstängning visade fanns. Nu lanserar branschen checklistor och stöd för Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Forskarsamtal kring undervisning under Coronakrisen. Vad har vi lärt och vad behöver vi veta? Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris. Samtal med Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet, Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet och Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet. Konferensen “Skola Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”