Nu finns nytt material från Skola Hemma och RISE tillgängligt för att stötta i scenarioplanering inför läsåret 2020-2021. Den 17e maj meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet från och med den 15e juni tas bort, för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning kvarstår dock rekommendationen om distansundervisning. Beskedet skall dock inte tolkas som Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi välkomnar Myndigheten för yrkeshögskolan som ny partner till Skola Hemma. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. De analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ettsmittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sinundervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt bådelångsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta isjälva beredskapsarbetet Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Många lärare använder medier som en aktiv och naturlig del av undervisningen. Somliga flippar klassrummet, andra ser det som inspiration och variation i undervisningen. Att kombinera olika undervisnings- och inlärningsmetoder med att använda bild och ljud skapar ofta ett mervärde då kunskapen får ett sammanhang och en upplevelse. Micaela Psilander – Pedagogisk redaktör, UR berättar Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Under Coronapandemin har samhället tvingats ta stora kliv i mognadsnivå inom digitalisering.Hur har offentlig sektor hanterat omställningen? Hur påverkas lärandet för våra elever i skolan? Hur påverkas det livslånga lärandet och vårt arbetsliv? Och kanske den mest spännande frågan – vad händer sedan, efter krisen? Välkommen till en paneldiskussion inom Mittuniversitetets seminariekoncept ”Mitt i vetenskapen”. Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”