I slutet av mars berättade två lärare på Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, om hur de förberedde sig inför en eventuell övergång till distansundervisning. Två månader senare delade två gymnasielärare, på Rudbeck i Sollentuna respektive Lerums gymnasieskola, sina erfarenheter av att undervisa sina elever över nätet. Hur ser de på vårens upplevelser idag? Vilka Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 än vuxna och Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre distansundervisning för gymnasieskolan. Men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem? Skolverket har publicerat material för att diskutera detta med eleverna, ta del av det här.

Med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen fattades det i mars beslut om genomföra dels en kartläggning av totalt 20 kommuners nuläge, utmaningar och behov gällande övergången till distansundervisning, dels sätta upp en resurssida dit lärare kan gå för att hämta inspiration och få stöd i hur man kan undervisa på distans. I denna rapport synliggörs Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Årets vinnare av innovationspriset Guldlänken är RISE för samarbetsprojektet Skola Hemma, ett stöd för skolor för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. På webbplatsen skolahemma.se finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Ur juryns motivering: ”Skola Hemma etablerades i bred samverkan Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”