Efter att regeringen 17 mars rekommenderade att gymnasieskolor och högre utbildningar skulle stänga sina lokaler, har fjärr- och distansundervisning kommit igång över hela landet. Vad innebär det om även för- och grundskolan behöver stänga sina lokaler för eleverna? Hur kommer verksamheten att se ut då? På Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, har skolledning och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Botkyrka vuxenutbildning gick nyligen över till distansundervisning för att motverka spridningen av coronaviruset. Det är långtifrån enkelt att hantera för studieovana elever och för dem som är i behov av särskilt stöd. Anwar Katran är förstelärare i läs- och skrivutveckling samt speciallärare på enheten i Tumba. De elever som hon undervisar i sfi studieväg 1 Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

De allra flesta gymnasieskolorna i Sverige är stängda sedan i förra veckan och eleverna får istället undervisning på distans. Det här är en ovan situation för lärare och elever som inte är alldeles enkel att hantera och en del svårigheter väntar. Men det uppstår också nya intressanta möjligheter att bygga vidare på, när vardagen blir Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I slutet av februari presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Omvärldssidan Spaningen tog nyligen upp lagrådsremissen, och pekade även på att både forskning och erfarenhet indikerar att fjärr- och distansundervisning kan ge en rad positiva effekter. Ett tungt vägande argument är att den kan öka Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”