En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu förstärker Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sin frågetjänst Fråga en rådgivare med fler handläggare. Specialpedagoger ger råd och svarar på frågor från lärare och rektorer med ett specialpedagogiskt perspektiv när det gäller undervisning för barn i behov av stöd eller barn med funktionsnedsättning, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. SPSM publicerar dagligen nya frågor och svar om Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”