Distansundervisning på Lerums gymnasium

De allra flesta gymnasieskolorna i Sverige är stängda sedan i förra veckan och eleverna får istället undervisning på distans. Det här är en ovan situation för lärare och elever som inte är alldeles enkel att hantera och en del svårigheter väntar. Men det uppstår också nya intressanta möjligheter att bygga vidare på, när vardagen blir sig lik igen. Anna-Karin Brogren Hansson, lärare i svenska och engelska på Lerums gymnasium, berättar om sina upplevelser under den första veckan.

Pedagogiken väger tyngre än tekniken

“När Lerums gymnasium stängde och undervisningen flyttade ut på nätet, kändes det inte som något oöverstigligt problem,” säger Anna-Karin Brogren Hansson. “Men i takt med att sociala media började fyllas med inlägg där lärare visade hur undervisat med olika avancerade digitala lösningar, ersattes tryggheten av en gnagande olustkänsla. Kommer jag verkligen att klara av det här?”

Det är inte någon tävling, så det är ingen mening att vi försöker bräcka varandra. Istället måste vi se till att använda den positiva delningskulturen och hjälpa varandra att lyckas. Det ska inte vara något krav att stå längst fram i frontlinjen med den senaste tekniken. Som lärare investerar man sin person och personlighet i undervisningen. Vi är alla olika och vi måste få vara de vi är. Dessutom är det ju pedagogiken som väger tyngst, medan tekniken bara ska hjälpa oss att göra det vi vill.

Digitaliseringen är redan en del av vardagen

Att använda digitaliseringens möjligheter är redan en självklar del av undervisningen i moderna språk på Lerums gymnasium. Anna-Karin Brogren Hansson använder till vardags olika webbaserade tjänster för att hantera elevernas uppgifter och för att träna dem i processkrivande och kollaborativt skrivande.

“När eleverna skriver i ett digitalt dokument är det enkelt för mig att gå in och kommentera, och de kan korrigera och ändra direkt. Både jag och eleverna är jättevana vid att arbeta så här, både i svenska och i engelska. Det här kan de arbeta med hemma på precis samma sätt som i klassrummet.”

Eleverna har inte behövt ta hem några läroböcker så här långt, utan alla uppgifter och annat material som eleverna har behövt så här långt har varit tillgängligt i deras kommunikationsverktyg Google Classroom. De har bland annat sett ett TED-talk och läst några artiklar och noveller.

Tydliga uppgifter och snabb återkoppling

Nu när undervisningen helt sker över nätet, inleder Anna-Karin Brogren Hansson varje lektion med att hälsa på eleverna. De som inte skriver en hälsning tillbaka, skickar hon ett meddelande till. Efter ett par minuter är det tydligt vilka som är närvarande, och det kan direkt registreras i närvarosystemet Skola 24. 

Eleverna får allra först en kort introduktion till vad lektionen ska handla om, och sedan sätter de igång med sina uppgifter. 

“Det gäller att ge tydliga och väl avgränsade uppgifter som det går att ge snabb återkoppling på. Jag kan se att alla är igång och eleverna känner sig sedda när jag ger respons. Innan lektionen är slut, får eleverna ett par frågor att reflektera kring. De kan handla om hur det har gått idag, vad de har lärt sig, vad som var svårt, och så vidare.”

I Google Classroom sker all kommunikation med textmeddelanden, men Anna-Karin Brogren Hansson har även provat att använda Hangouts Meet tillsammans med några elever i svenska 3. Det fungerar bra om det inte är för många, och det är en tänkbar lösning för de avstämningssamtal som hon ska ha med sina mentorselever nästa vecka. 

Viktigt att kunna möta elever med särskilda behov

Att gå över från klassrumsundervisning till distansundervisning är naturligtvis inte problemfritt. Det gäller till exempel att hitta bra sätt att hjälpa de elever som även i vanliga fall har svårt att strukturera sin vardag, säger Anna-Karin Brogren Hansson.

“Det blir nog inga större problem att arbeta så här under ett par veckor, men jag är orolig för hur det kommer att gå för de här eleverna om det fortsätter under en längre period. En del av dem har jobbiga hemförhållanden och skolan är den enda plats där de får lugn och ro.”

“Det blir också en utmaning att möta de nyanlända elevernas behov. De behöver ofta väldigt mycket hjälp, och för dem är undervisningen också mer individanpassad. Det är långt ifrån självklart att de har tillgång till Internet hemma och det finns även andra problem som behöver hanteras.”

“Många av de här eleverna mår dåligt och kommer att sakna den sociala kontakten i skolan. De har också ett stort behov av hjälp för att klara sina studier. När jag undervisar i vanliga fall, måste jag ofta lämna lektionsplaneringen för att räta ut frågetecken som dyker upp. Det uppstår många frågor i stunden och jag måste tänka på andra sätt än jag brukar. Jag tror inte att det här går att lösa lika bra över nätet. Det är nog en bättre lösning att de kommer till skolan, om det går.”

Nya möjligheter att bygga vidare på efter corona

De första dagarna med distansundervisning har även visat intressanta möjligheter som kan utvecklas vidare när allt återgår till det normala. I engelskundervisningen är eleverna ofta inte särskilt intresserade av att föra samtalet helt på engelska. Om de har några frågor, ställer de dem på svenska. Men nu, när kommunikationen sker i text, över nätet, skriver alla på engelska. 

En annan positiv effekt är att några av de elever som brukar vara tysta på lektionerna blir synliga och delaktiga på ett helt annat sätt. Det är uppenbart att stora delar av deras sociala liv sker på nätet. Nu får de ett forum där de känner sig hemma och vågar kommunicera på engelska. “Flera av dem har ett mycket kommunikativt skriftspråk och de tänker på hur de skriver i olika sammanhang,” säger Anna-Karin Brogren Hansson.

“När vi arbetar på andra sätt än vi brukar, får jag nya perspektiv på eleverna och deras förmågor och de får också nya perspektiv på varandra. Den traditionella skolan och klassrumsundervisningen har både sina möjligheter och sina begränsningar. Jag har fått syn på sådant som jag antagligen inte hade upptäckt annars. Det ska bli spännande att arbeta vidare med det i undervisningen framöver!”