Skola Hemma, 3 april - Elever under radarn

Eleverna som hamnar under radarn

UR Skola hemma – experterna idag:
Hur håller man koll på elever som riskerar att fara illa när skolan är stängd? Lisa Dahlgren är sakkunnig i barnrättsfrågor på Maskrosbarn och vittnar om ett ökat tryck på deras stödchatt. Och skolkuratorn Hanna Elmlund de Vrij berättar hur barn och unga som fortfarande behöver komma i kontakt med elevhälsan ska göra nu. Programledare är Maja Åström.