Skola Hemma konferens elever

Elevers och lärares reflektion av våren – material från Skola Hemma konferens

Efter fredagens besked från regeringen om planering för att skolorna ska kunna starta upp som vanligt den 15 juni med möjlighet till sommarskolor och skolstart på plats under höstterminen hoppas vi att utbildningen snart kan nå full kapacitet. Vårens situation har lett till många lärdomar att reflektera kring. Under Skola Hemmas konferens den 7 maj pratade vi med gymnasieeleverna Andrew Ammanuel och Stella Arenius om hur det är att studera på distans. Även Ebba Kock, ordförande i Sveriges Elevkårer berättade mer om elevernas perspektiv.

Ebba Kock, ordförande Sveriges elevkårer och två elever från gymnasienivå intervjuas om elevernas perspektiv och upplevelser. Från lärande till bedömning – elevernas upplevelse av nuet och framtiden. Stella Arenius, elev åk 2 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella relationer Karolinska skolan Örebro, Andrew Ammanuel elev åk 2 Stockholm.

Jacob Möllstam och Karin Berg arbetar som lärare och berättar hur de har hanterat situationen med distansundervisning och elevkontakt. Även Ingela Netz som arbetar som rektor gav sin syn på vårens utmaningar och vikten av god kommunikation.

Samtal med några lärare: Vad har vi lärt oss? Vad tänker vi framåt? Jacob Möllstam grundskolelärare, Karin Berg gymnasielärare, Ingela Netz rektor Parkskolan.

Konferensen i sin helhet går att se här.