kvinna med trasiga jeans

Elevhälsa Online – en digital väg till skolsköterska och skolkurator

I början av april startade Norrtälje kommun Elevhälsa online: en nätbaserad tjänst som underlättar för elever på grund- och gymnasieskolan att vid behov få kontakt med skolsköterska eller skolkurator. Elevhälsa Online infördes på prov efter att coronapandemin slagit till, men har fungerat så pass bra att man redan har bestämt att lösningen ska permanentas. Efter sommaren hoppas man även ha utvecklat en app som gör det möjligt att chatta och ha videosamtal.

På den centrala elevhälsan i Norrtälje kommun har man under en längre tid pratat om att eleverna behöver kunna nå skolsköterska och skolkurator över nätet. Många av dem arbetar på flera olika skolor i kommunen, och eleverna upplever ofta att de är svåra att få tag i när de behöver prata. Under sommarlovet förra året testades en stödlinje på telefon med gott resultat, vilket visade att det fanns ett uppdämt behov att snabbt kunna få kontakt.

“Efter att regeringen i mitten av mars rekommenderat landets skolhuvudmän att stänga gymnasieskolornas lokaler för undervisning, konstaterade de ansvariga på elevhälsan att det här var ett utmärkt tillfälle att testa en nätbaserad tjänst. Det verkade inte omöjligt att det även skulle komma en rekommendation om att stänga grundskolans lokaler. Därför kändes det viktigt att snabbt få till en samlad lösning för alla barn och ungdomar på de kommunala skolorna” berättar Carina Forsberg, enhetschef för centrala barn- och elevhälsans stöd och utveckling i Norrtälje kommun.
“Vi har en upphandlad e-tjänst som bland annat används för att skicka orosanmälningar till socialtjänsten via ett formulär på Norrtälje kommuns webb. Den kunde lätt anpassas till det här syftet. Idén kläcktes på ett krisledningsmöte och alla var på direkt. Krisledningsnämnden satt i rummet bredvid, och när vi frågade dem hade de inget att invända, eftersom tjänsten uppfyller kraven i dataskyddslagen. Fyra dagar senare var Elevhälsa Online igång!”

Carina Forsberg, enhetschef för centrala barn- och elevhälsans stöd och utveckling i Norrtälje kommun
Carina Forsberg, enhetschef för centrala barn- och elevhälsans stöd och utveckling i Norrtälje kommun

Ingen akuttjänst, men svar utlovas inom ett dygn

“I formuläret på kommunens webbplats anger eleven om hen vill ha kontakt med skolsköterska eller skolkurator, och ger även en kort beskrivning av det problem som ska diskuteras. Eleven kan välja att logga in på tjänsten med BankID, men det går också bra att skicka formuläret utan att vara inloggad. Om eleven är inloggad, fortsätter dialogen i MS Teams. Om inte, kan hen välja att bli kontaktad på telefon, med sms eller via mail” säger Carina Forsberg.
“Vi ser inte Elevhälsa Online som en akuttjänst, men på vardagar lovar vi svar inom ett dygn. För det mesta tar det bara någon timme och ibland inte ens det. När man startar en tjänst så här snabbt som vi gjorde, gäller det att inte glömma bort de lagar och regler som gäller för hanteringen av särskilt känsliga uppgifter. De som tar emot elevernas meddelanden förmedlar bara kontakten till skolkurator och skolsköterska. När de i sin tur får ett meddelande, gäller journalplikt och dokumentationsplikt.”
“Elevhälsa Online är precis lika säkert som när eleverna träffar skolsköterskan eller skolkuratorn på deras respektive rum på skolan” påpekar Carina Forsberg. “Personalen loggar in i systemet med tvåfaktorsautenticering och deras tillgång till informationen är behörighetsreglerad.”

En snabb och smärtfri start

När coronapandemin bröt ut, sattes två medarbetare vid elevhälsan i karantän hemma, eftersom de tillhör en riskgrupp. Istället för att bli sjukskrivna, arbetar de nu med att ta emot elevernas meddelanden i Elevhälsa Online. De har också hand om stödlinjen på telefon, som fick en nystart när webbtjänsten drog igång.
“En serie av lyckliga omständigheter gjorde att vi kunde komma igång utan onödiga fördröjningar. Dels hade vi i princip redan tekniken på plats, men vi slapp också att organisera om bland personalen. Jag vill verkligen ge en eloge till den kommunala organisationen att det gick helt smärtfritt att komma igång. Det blev superbra!” säger Carina.

Stor spännvidd på samtalsämnen

“Alla elever på Norrtäljes kommunala skolor, från årskurs 4 till och med gymnasiet, har tillgång till varsin digital enhet, antingen en ipad eller en laptop, som kan fjärrstyras och konfigureras av personalen på kommunens it-enhet. De har därför lagt in en Elevhälsa Online-ikon på varje enhets skrivbord. Eleverna kan alltså lätt hitta formuläret om de behöver komma i kontakt med skolkurator eller skolsköterska” säger Carina.
“Det är en stor spännvidd bland de meddelanden som kommer in, alltifrån “jag missade bussen, så jag kommer för sent till skolsköterskan”, till “jag får inte gå ut för min pappa”. Men det är helt ok. Alla typer av frågor och meddelanden är välkomna, så länge de på något sätt handlar om elevhälsa. Vi har inte haft några som helst problem med busringningar eller irrelevanta frågor, utan eleverna tar det här på allvar. Tack vare den här nya möjligheten har vi kunnat nå elever som tidigare inte har haft kontakt med elevhälsan, men som behöver hjälp och stöd. Vårdnadshavarna är också glada över att den här vägen har öppnats.”

Elevhälsa Online samarbetar med kommunens övriga vårdinsatser för barn och ungdomar. Barn- och ungdomspsykiatrin är till exempel väldigt hårt belastad, så de är tacksamma för att Elevhälsa Online kan fungera som en första sluss. Om en elev behöver hjälp av en specialist, skickas de vidare av skolsköterska eller skolkurator. 

Elevhälsa Online kommer att permanentas

Redan nu står det klart att både Elevhälsa Online och den telefonbaserade stödlinjen kommer att bli en permanent del av elevhälsoarbetet i Norrtälje kommun. Båda tjänsterna kommer även att vara tillgängliga under sommarlovet. 

“Vi planerar också att ta fram en app, som gör det möjligt att kommunicera med chatt och video. Förhoppningsvis kan vi lansera den efter sommaren, men det krävs en upphandling innan vi kan sätta igång. IT-avdelningen har tagit tag i detta och arbetar med det just nu.”
Satsningen på Elevhälsa Online har väckt uppmärksamhet i hela skolsverige och många huvudmän funderar på hur de själva kan ta fram en motsvarande lösning. Carina Forsberg ger ett enkelt och rättframt tips: “Krångla inte till det! Målet med en sådan här tjänst är att öka tillgängligheten, inte att lösa alla upptänkliga problem. Varje kontakt via webben eller över telefonen ska behandlas som om någon elev knackade oanmält på skolsköterskans eller skolkuratorns dörr. Det är inget konstigare än det som man brukar göra i vardagen. Samma lagar och regler gäller. Enda skillnaden är att kontakten sker över nätet. Därför krävs det att den tekniska lösningen är informationssäkrad.”