Enkät till föräldrar med barn/ungdomar som får, eller har fått, undervisning på distans 

Karolinska institutet inbjuder dig härmed att delta i en studie, vars syfte är ett undersöka distansundervisning i samband med Covid-19. Mer specifikt undersöker de vad föräldrar anser om undervisning på distans, både vad gäller effekter för barnen och för föräldrarna själva. De ställer även frågor om extra stöd i skolan och psykisk hälsa i och med att det kan vara särskilt svårt för elever med särskilda behov att hantera undervisning på distans. Om du har ett barn/ungdom (t.o.m. gymnasiet) som fått undervisning på distans i minst en vecka kan du delta i studien. Även föräldrar vars barn/ungdom tidigare under våren fått undervisning på distans, men som nu är tillbaka i skolan, kan delta. Läs mer och delta här.