Skola Hemma, 14 april - SFI på distans

Hur går det med SFI-undervisningen?

UR Skola hemma – experterna idag: Vilka särskilda utmaningar innebär det att undervisa inom SFI, svenska för invandrare, på distans? Catharina Johansson är SFI-lärare på Hyllie park folkhögskola i Malmö, och beskriver hur bloggen blivit ett nytt och viktigt verktyg för henne att dela ut uppgifter och kommunicera med eleverna på. Karin Sandwall, chef på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, berättar om vilket stöd lärare har rätt till och efterfrågar tydligare riktlinjer från regeringen för om eleverna får vara i skolans lokaler. Hon lyfter även frågan om likvärdigheten mellan olika huvudmän. Programledare är Åsa Tolgraven.