Skapa och upprätthålla en god kultur online

Skapa och upprätthålla en god kultur online

Erik Winerö, lärare på Lerums Gymnasieskola, i samtal med Carl Heath om Eriks tankar och reflektioner om att skapa och upprätthålla en god kultur online.

Carl Heath och Erik Winerö