Skolforskning om att undervisa i svetsning på distans

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

Skolforskningspodden ges ut av Skolforskningsinstitutet. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen. Skolforskningspodden sänds en gång i månaden.

Avsnitt 3: Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt

Detta avsnitt handlar om hur det går till att bedriva praktiknära skolforskning. Hur ser samarbetet mellan lärare och forskare ut? Hur kommer man fram till designen för projektet, som i det här fallet undersöker interaktionen mellan lärare och elev? Vad ska man tänka på när man vill sprida resultaten?

Avsnittets gäster arbetar båda med forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Nina Kilbrink, projektledare, är docent vid Karlstad universitet och Jan Axelsson är yrkeslärare på Stjerneskolan i Torsby. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Lyssna på avsnitt 3, Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt