Skolstudion, ny programserie på UR Play

Våren 2020 blev omtumlande för såväl lärarkåren som eleverna. När delar av undervisningen på kort tid flyttade från fysiska klassrum till internet, ställdes många lärare inför stora omställningar. Nu kommer en ny serie om digitaliseringens möjligheter och fallgropar, för den lärare som behöver stöd i den snabba förändringen. I UR:s Skolstudion blandas konkreta tips med aktuell forskning. Serien har premiär på UR Play 12 november och under hela hösten publiceras två nya avsnitt i veckan.  

Vilka möjligheter och risker finns det med AI i skolan? Hur påverkas relationen mellan elev och lärare när de fysiska mötena upphör eller minskar? Att skriva för hand eller på dator, hur påverkar det lärandet? Och vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att läsa en digital bok istället för en fysisk?  

Det här är några av de frågor som lyfts i UR:s nya serie Skolstudion. Serien skastötta lärarna genom den pågående digitaliseringen, en förändring som varit på gång länge men som accelererats under coronapandemin. 

– I Skolstudion vill vi ge lärarna de mest relevanta experterna och omvärldsanalys kring den accelererande digitaliseringen i skolan som pågår just nu, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR 

Programledaren Jenny Reichwald, själv lärare, guidar lärarna genom digital undervisning och teknikutmaningar, och ämnesdidaktiska samtal varvas med konkreta exempel. Programmet tar upp olika aspekter av hur digitaliseringen påverkar undervisningen och eleverna; både hur det ser ut idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Några av de experter, forskare och pedagoger som besöker Skolstudion och delar med sig av sin kunskap är hjärnforskaren Katarina Gospic, IKT-pedagogen Anders Renström, utbildningsminister Anna Ekström och psykologiprofessorn Idor Svensson.  

Serien går att se på UR Play med start 12 november. Under hela hösten publiceras två avsnitt i veckan med fokus på aktuella frågor och forskning inom digitaliseringen.  

Avsnitt:

Om digitaliseringens möjligheter och fallgropar i skolan.

Jenny Reichwald med gästerna Jalal Nouri, Jannie Jeppesen och Anders Enström.

I det först avsnittet i UR:s nya programserie Skolstudion diskuteras Artificiell Intelligens (AI), som har under den senaste åren gjort sitt intåg bland läromedel och hjälpverktyg för både lärare och elever. Allt mer data kan samlas in och analyseras. Kan skolan utnyttja detta för att utveckla betygssättning? Och hur implementeras AI i praktisk undervisning? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Jalal Nouri, forskare i teknikförstärkt lärande, Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry och Anders Enström, förstelärare 7-9.
Se avsnittet “AI i framtidens skola” här. 

Skolstudion – om digitaliseringens möjligheter och fallgropar i skolan.

Jenny Reichwald med gästerna Maria Rasmusson, Idor Svensson och Iman Ehsani.

Att vända blad har människan kunnat göra i tusentals år men hur påverkas vi av att läsa från en skärm i stället för ur en bok? Vad händer med läsförståelsen, vår hälsa och vår syn? Vilka verktyg behöver skolelever för att klara en digital textomställning? Och hur påverkas elever med dyslexi? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Maria Rasmusson, universitetslektor, Idor Svensson, professor i psykologi och Iman Ehsani som blev Årets lärare i Stockholm 2019.
Se avsnittet “Läsa på burk” här.

Är handskrivningen på utdöende? 

4 personer står med papper i händerna. På papperen står deras namn i handskrift.
Victoria Johansson, Jenny Reichwald, Hans Presto och Martin Johansson.

Hur anpassar vi skrivandet till en digital värld utan att förlora den taktila inlärningens fördelar? Och vilka är de långsiktiga konsekvenserna av minskad användning av finmotorik i händerna? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Victoria Johansson, universitetslektor i Lund, Hans Presto, bildlärare, och Martin Johansson, grundskolelärare och förstelärare.

Se avsnittet “Är handskrivningen på utdöende” här.

Ett digitaliserat idrottsämne

Fyra personer står bakom ett bord och tittar in i kameran.
Jenny Reichwald, Katarina Gospic, Eva Bida och Mikael Londos.

De flesta unga tillbringar mycket tid inomhus vid sina skärmar. Ännu mer i år eftersom många skolor bedrivit distansundervisning under pandemin. Hur viktigt är idrottsämnet i skolan för att kompensera för en stillasittande tillvaro? Och hur balanserar vi teori, praktik och digitalisering? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Eva Bida, lärare i idrott & hälsa och naturvetenskap, Katarina Gospic, hjärnforskare och fysiolog, och Mikael Londos, universitetslektor med inriktning på idrottsvetenskap.

Se avsnittet “Ett digitaliserat idrottsämne” här.

Pandemin tar ny sats – hur ska skolan orka?

Jenny Reichwald, Emma Frans, Jonas Monsén och Anna Ekström.
Jenny Reichwald, Emma Frans, Jonas Monsén och Anna Ekström.

I mitten av november 2020 är smittspridningen av covid-19 åter hög och lärare och rektorer varnar för en kommande kunskapsskuld. För att kunna ge eleverna fullvärdiga betyg undersöks olika digitala anpassningar. Hur ska man som lärare navigera i detta, idag och framöver? Och hur ska lärarna orka med att förhålla sig till den nya situationen? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Anna Ekström, utbildningsminister (S), Emma Frans, epidemiolog och Jonas Monsén, speciallärare.

Se avsnittet “Pandemin tar ny sats – hur ska skolan orka?” här.