27 november arrangerade SPSM ett digitalt lunchseminarium om hur skolan fungerar för elever i behov av stöd under pandemin. Klarar landets skolor av att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det? Kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare vara trygga i att eleverna får det de behöver från en skola Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.   Katarina Pietrzak, utbildningsstrateg på Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I början av april startade Norrtälje kommun Elevhälsa online: en nätbaserad tjänst som underlättar för elever på grund- och gymnasieskolan att vid behov få kontakt med skolsköterska eller skolkurator. Elevhälsa Online infördes på prov efter att coronapandemin slagit till, men har fungerat så pass bra att man redan har bestämt att lösningen ska permanentas. Efter Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Idag bygger programmet på föräldrarnas frågor. Hur hanterar man sina barns rädslor och sorg när samhället gungar? Var hittar man hopp och ljuspunkter i en livssituation som kanske var ansträngd redan innan? Sofia Bidö, psykolog på Rädda barnen och Selene Cortes från föreningen MIND ger konkreta råd och vägledning i hur man kan Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag:Hur håller man koll på elever som riskerar att fara illa när skolan är stängd? Lisa Dahlgren är sakkunnig i barnrättsfrågor på Maskrosbarn och vittnar om ett ökat tryck på deras stödchatt. Och skolkuratorn Hanna Elmlund de Vrij berättar hur barn och unga som fortfarande behöver komma i kontakt med Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”