Karolinska institutet inbjuder dig härmed att delta i en studie, vars syfte är ett undersöka distansundervisning i samband med Covid-19. Mer specifikt undersöker de vad föräldrar anser om undervisning på distans, både vad gäller effekter för barnen och för föräldrarna själva. De ställer även frågor om extra stöd i skolan och psykisk hälsa i och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Medan Sverige väntar på besked om nya restriktioner pratar vi idag med föräldrar i fyra länder som hållit skolorna stängda i flera veckor. Vilka råd och tips har de att ge, utifrån sina erfarenheter? Medverkar på länk gör Hans Kunkell i Japan, Philippa Bennet i Australien, Emma Abbonato-Bei i Frankrike och Markus Rosenlund i Finland. Programledare är Åsa Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”