I Frankrike har erfarenheterna från pandemin fäst ljuset på skolans bristande digitala mognad. Det är tydligt att det krävs omfattande insatser för att skolan ska kunna möta samhällets krav och kunna hantera kriser och nödsituationer. Utbildningsdepartementet bjöd in allmänheten att diskutera hur skolan behöver förändras samt vilka åtgärder som krävs för att den ska kunna Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”