UR Skola hemma – experterna idag: Trots att det inte är en allmän rekommendation finns det även grundskolor som valt att undervisa på distans. En sådan är Järvaskolan i Stockholm och idag pratar vi om distansundervisningens utmaningar med en lärare och en elev där. Aligul Erkisi, lärare i matematik, berättar om hur viktigt det är att arbetslagen möts Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns en PDF att ta hem för dig som jobbar med elever i yngre åldrar. Det är ett erfarenhetsbaserat material som för resonemang och ger förslag kring hur distansundervisning kan organiseras för eleverna i yngre åldrar. Detta stöd har tagits fram då mycket av det material som finns sedan tidigare riktar sig mot äldre Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Efter att regeringen 17 mars rekommenderade att gymnasieskolor och högre utbildningar skulle stänga sina lokaler, har fjärr- och distansundervisning kommit igång över hela landet. Vad innebär det om även för- och grundskolan behöver stänga sina lokaler för eleverna? Hur kommer verksamheten att se ut då? På Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, har skolledning och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”