Vi är flera som ställer oss frågor om hur utbildning efter Covid 19 kommer att se ut. Skola Hemma diskuterade detta under en konferens den 7 maj, nu belyses ämnet även med en internationell konferens, av lärare, för lärare. Konferensen sker online och är gratis för alla deltagare, lördag den 30 maj kl.14.00-19.00.Läs mer och Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Torsdag 7 maj arrangerade Skola Hemma en heldagskonferens på distans, med talare fysiskt på plats i lokalen i Stockholm men också på länk från hela landet. Distansundervisning har för många blivit verklighet, främst på gymnasie, högskola och universitet men även grundskolor har stött på stora utmaningar. Utmaningar som handlar om ny teknik och digitalisering men Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.   Katarina Pietrzak, utbildningsstrateg på Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skola Hemma, vad tar vi med oss framåt? En framåtblickande och reflekterande dag för dig som arbetar i skolan.7 maj 2020 kl.9.00 – 17.00 – online. (Innehållet kommer även finnas tillgängligt i efterhand.) Håll utkik här! Nu bjuder Skola Hemma in till en heldag av reflektioner, kunskap, inspiration och framåtblickande. Hur har det gått att Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”