Hur hanterar praktiska och yrkesinriktade gymnasieutbildningar att skolans lokaler har stängts på grund av coronapandemin? Vad är möjligt att göra i de praktiska ämnena? Finns det några lärdomar att bygga vidare på framöver? Vi har pratat med personal från Academedias kreativa gymnasieområde som delar med sig av sina tankar och erfarenheter så här långt. Samtliga Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”