Vårens situation har lett till många lärdomar att reflektera kring. Under Skola Hemmas konferens den 7 maj pratade vi med Martin Karlberg, Josef Milerad och Helene Fägerblad om hur vi kan bemöta elevers olika behov på distans. NPF och även icke redan kända behov hos elever blir extra tydliga på distans. Vad är viktigt att Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”