I Frankrike har erfarenheterna från pandemin fäst ljuset på skolans bristande digitala mognad. Det är tydligt att det krävs omfattande insatser för att skolan ska kunna möta samhällets krav och kunna hantera kriser och nödsituationer. Utbildningsdepartementet bjöd in allmänheten att diskutera hur skolan behöver förändras samt vilka åtgärder som krävs för att den ska kunna Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolstängningarna under coronapandemin har satt ljuset på ett allvarligt problem i den engelska skolan: den socioekonomiska klyftan. Eleverna har långt ifrån likvärdiga möjligheter att ta del av distansundervisning över nätet. Det innebär i sin tur en ökad risk för att många elever halkar efter. En rad insatser genomförs nu för att komma tillrätta med det Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Under coronapandemin har det blivit tydligt att Tyskland behöver lägga i en högre växel när det gäller arbetet med skolans digitalisering. Utmaningarna handlar både om teknik och om pedagogik. Den tyska skolan är fortfarande väldigt traditionell, men nu menar forskare, debattörer och beslutsfattare att det är hög tid för förändring.   En besvärlig utmaning Skolstängningarna i Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Hur klarar det italienska skolsystemet att hantera utmaningarna under den nuvarande krissituationen? Finns det risk för att stora grupper av elever halkar efter? Vad görs för att ge stöd åt skolpersonalens och elevernas psykiska hälsa och välmående? Fortfarande distansundervisning – men inga likvärdiga förutsättningar Italien var det första landet i Europa som stängde ned hela Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”