Ingen vet idag hur coronapandemin kommer att utvecklas och vad det i sin tur kommer att leda till. När skolan förbereder verksamheten för en oviss framtid, är en analys av möjliga scenarier en viktig del av arbetet. RISE har tagit fram en matris med tre möjliga scenarier – A, B och C – för att Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

No one knows what the corona pandemic will look like when the next school year starts. What do preschools, schools, and adult education need to consider? How can they prepare? Developing possible scenarios is necessary when planning for an uncertain future. To help decision-makers with the planning, the Swedish initiative Skola Hemma (School at Home), Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

SkolaHemma.se, (transl. “School at home”) is a collaborative support site run by several public sector authorities, research institutes, academic researchers, private education technology suppliers and school administrative organizations. The collaboration, set up with rapid deployment in March 2020 as a reponse to Covid-19 and supports formal authorities from a people-in-the-field perspective. Support documentation, guides and Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns nytt material från Skola Hemma och RISE tillgängligt för att stötta i scenarioplanering inför läsåret 2020-2021. Den 17e maj meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet från och med den 15e juni tas bort, för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning kvarstår dock rekommendationen om distansundervisning. Beskedet skall dock inte tolkas som Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Hur kommer coronapandemin att se ut när höstterminen börjar? Vad behöver landets förskolor, skolor, vuxenutbildningar och SFI tänka på? Hur kan de förbereda sig? RISE har precis tagit fram en scenarioplanering tillsammans med externa sakkunniga. Här beskrivs tre möjliga scenarier och deras respektive konsekvenser för nationella beslutsfattare, skolhuvudmän och skolledare. Martin Börjesson och Kristoffer Hedram Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”