Hur kommer coronapandemin att se ut när höstterminen börjar? Vad behöver landets förskolor, skolor, vuxenutbildningar och SFI tänka på? Hur kan de förbereda sig? RISE har precis tagit fram en scenarioplanering tillsammans med externa sakkunniga. Här beskrivs tre möjliga scenarier och deras respektive konsekvenser för nationella beslutsfattare, skolhuvudmän och skolledare. Martin Börjesson och Kristoffer Hedram Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ettsmittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sinundervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt både långsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta i Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Edtechbranschens veckorapport med anledning av corona:Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i sju veckor ochbranschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extremakapacitetsnivån. Huvudmännens förberedelser för höstens skolstart och ett läsår med stor osäkerhetsfaktor, behöver ta fart nu, uppmanar branschen, med kontinuitetsplaner och beredskap för olika scenarier.Att en stor del av Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”