Skola Hemma är ett samarbete mellan RISE och partners från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som fungerar som ett stöd för skolan. Skola Hemma startade i mars 2020 då länder i Europa började stänga ned sina skolor. RISE tillsammans med Skolverket började förbereda för att erbjuda stöd för en eventuell skolstängning. Kort därefter blev detta Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Pedagogikprofessor Jonas Linderoth diskuterar vad kunskapsområdet Instructional Design kan bidra med under skolstängningen och varför det nu är viktigt att ”tänka innanför boxen”. Lärare som under den pågående pandemin har ställt om till att undervisa på distans kan uppleva det svårt att föra över sin ordinarie klassrumsundervisning till en onlinemiljö. Det kan därför vara givande Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolforskningsinstitutet har nyligen publicerat en systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning med stöd av digitala verktyg. Där ingår forskning som kan hjälpa lärare inom vuxenutbildning att hantera de nya förutsättningar för undervisning som uppstått till följd av coronapandemin. Ta gärna del av stödet här.

Den 14 april arrangerade Specialpedagogiska skolmyndigheten webbinarium med tema “Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider”. Nu är diskussionerna sammanfattade och filmer från de digitala träffarna finns tillgängliga här. Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Det finns många goda initiativ och organisationer som tar fram material till skolan för att stötta under denna kris där många skolor måste undervisa på distans. Många av tipsen når oss på Skola Hemma och våra publiceringsansvariga granskar dessa utifrån dialog med målgrupper och mottagare för att se till att dessa är relevanta och användbara. Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”