Det finns många goda initiativ och organisationer som tar fram material till skolan för att stötta under denna kris där många skolor måste undervisa på distans. Många av tipsen når oss på Skola Hemma och våra publiceringsansvariga granskar dessa utifrån dialog med målgrupper och mottagare för att se till att dessa är relevanta och användbara. Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns en PDF att ta hem för dig som jobbar med elever i yngre åldrar. Det är ett erfarenhetsbaserat material som för resonemang och ger förslag kring hur distansundervisning kan organiseras för eleverna i yngre åldrar. Detta stöd har tagits fram då mycket av det material som finns sedan tidigare riktar sig mot äldre Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Skolverket har nyligen uppdaterat sin sida med en stor mängd information och stöd kopplat både till organisation och undervisning, men också genom inspirerande artiklar, bland annat i korta intervjuer med rektorer om hur de hanterat pandemin. Materialet hittar du på Skolverkets hemsida.