Våren 2020 blev omtumlande för såväl lärarkåren som eleverna. När delar av undervisningen på kort tid flyttade från fysiska klassrum till internet, ställdes många lärare inför stora omställningar. Nu kommer en ny serie om digitaliseringens möjligheter och fallgropar, för den lärare som behöver stöd i den snabba förändringen. I UR:s Skolstudion blandas konkreta tips med aktuell forskning. Serien har premiär på UR Play 12 Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Distansundervisningen under coronapandemin har inneburit utmaningar för både lärare och elever på landets gymnasieskolor. Vad betyder det för skolans kompensatoriska uppdrag och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning? Hur identifierar och hjälper man de elever som möter problem? En lärare, en programrektor och en rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) delar med sig av vårens Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Jonas Linderoth, professor i pedagogik, har samtalat med docent Thomas Hillman vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs Universitet, som bland annat forskar om kommunikation och lärande i onlinemiljöer. Samtalet är indelat i två delar. I den första delen samtalar Thomas och Jonas om den forskning som finns kring moderering av onlinekommunikation. I den andra delen Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vanliga brev,  sms, mail och en chattapp fungerar som hjälpmedel när sfi måste bedrivas på distans för att minska spridningen av coronaviruset. Erika Blomberg, som sedan flera år tillbaka arbetar med sfi studieväg 1 på Vuxnas lärande i Karlskoga kommun, summerar hur det har gått så här långt.  Det finns många sätt att hantera logistiken Läs mer “https://www.skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”