Undervisning på distans – Examinationer

Undervisning på distans – Examinationer

Erik Winerö, lärare på Lerums Gymnasieskola, i samtal med Carl Heath om Eriks tankar och reflektioner om examinationer på distans.

Carl Heath i samtal med Erik Winerö.