UR lanserar Skola hemma

Efter några intensiva produktionsdagar lanserar nu UR sitt nya tema Skola hemma, en satsning för de många barn och unga som nu tvingas sköta sin skolgång hemifrån.


“Satsningen kommer att byggas ut med mer material, men vi såg att det var viktigt att snabbt svara upp för att stötta de behov som uppstod,” säger Gabriella Thinsz, innehållschef på UR. “Som public service-bolag vill vi bidra med nytta, särskilt i tider som dessa.”

UR producerar mängder av lärande program, arbetsblad och lärarhandledningar för alla åldrar. I och med de förändrade förhållanden som råder för skolan i och med Coronapandemin görs nu en bred satsning på att tillgängliggöra detta utbud. Skola hemma är en satsning med material för alla åldrar och uppdateras löpande. Du hittar det i länklistan till höger, eller genom att klicka här.