Skola Hemma, 30 mars - Språk och stöd

UR Skola hemma – experterna om språkintroduktion

I dagens UR-program från UR Skola hemma – experterna:

En grupp gymnasieelever som har extra stort behov av stöd i distansundervisningen är de som läser svenska som andraspråk. Mikael Olofsson vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare på språkintroduktionsprogrammet berättar om hur de jobbat de senaste veckorna. Bland annat planeras ett utomhusbibliotek på skolan. Magdalena Klein Rosén, svensklärare på gymnasiet i Burlöv, beskriver vilka nya utmaningar det innebär att som lärare, via datorn, plötsligt befinna sig i elevernas hemmiljö. Programledare är Natanael Derwinger.

Vloggen finns tillgänglig från 15.00 idag.