Jenny Gustavsson, Västerviks gymnasium

Västerviks gymnasium ordnar skollunch i samarbete med lokala restauranger

Västerviks gymnasium har tillsammans med Västerviks kommun och Västervik Framåt tagit fram en lösning för att ge alla sina elever skolmat under tiden skolan är stängd. Genom ett samarbete med restauranger på olika orter i kommunen, kan man erbjuda lunch som hämtmat varje vardag mellan 11 och 13.

Skollunchen är en viktig likvärdighetsfråga

Första steget efter regeringens rekommendation till skolhuvudmännen att stänga gymnasieskolornas lokaler för undervisning, var att börja planera för distansundervisning. Från och med förra veckan genomförs även vissa undantag från distansundervisning, för att  säkerställa att eleverna i årskurs 3 hinner genomföra de moment i olika kurser som är nödvändiga för att uppnå de kunskapskrav som ingår i en gymnasie- och en yrkesexamen.

“Nästa steg blev att hitta ett sätt att ge alla elever skollunch,” berättar Jenny Gustavsson, administrativ chef på Västerviks gymnasium.

“Skollunchen är en viktig del av skoldagen som inte får glömmas bort. Alla elever har rätt att få en näringsriktig lunch. Det här är en viktig likvärdighetsfråga som vi måste ta ansvar för.”

Samarbete med lokala restauranger – en lösning som gynnar båda parter

Tillagningsköket på skolan är stängt sedan den 25 mars, eftersom personalen har skickats vidare till andra skolenheter i kommunen, där undervisningen fortfarande är igång. Därför var man tvungna att hitta ett annat sätt att hantera detta. Inspirationen kom från Kalmar kommun, som redan samarbetar med de lokala restaurangerna för att erbjuda gymnasieeleverna hämtmat. 

“Det här är en smidig lösning som gynnar båda parter. Eleverna får skollunch och restaurangerna kompenseras för det stora bortfallet av lunchgäster under den senaste veckan,” säger Jenny Gustavsson. 

“För att det här ska fungera, måste vi se till att eleverna inte kan hämta lunch på flera restauranger samma dag. Det räcker alltså inte med en lista med restauranger, utan det krävs något mer. Svaret blev esMaker, ett digitalt system för att hantera uppföljningar och enkäter som används i Västerviks kommun sedan tidigare.”

En strävan efter att hitta alternativ som passar alla

De tusen eleverna på Västerviks gymnasium får automatiskt ett mail från esMaker klockan 10 varje skoldag. I mailet finns ett formulär där de kan välja mellan de restauranger som är en del av samarbetet. De restauranger som väljer att ansluta sig, får ett avtal som de signerar med en digital signatur. I nuläget rör det sig om 23 restauranger på olika orter i kommunen. 

Eleverna visar upp sina skol-id-kort när de kommer till en restaurang, som ett bevis på att de har rätt till gratis lunch. De visar i sina mobiler att de har valt den här restaurangen i esMaker. När de klickar ok, får de ett meddelande som säger att dagens skollunch är vald.

“Västervik är en stor kommun och eleverna är utspridda på en rad olika orter. Därför är det svårt att skapa en lösning som verkligen täcker in alla. Men vi försöker! Vi ser till att det finns alternativ som kan passa alla, alltifrån allergianpassad mat till veganska rätter. Just nu gör vi allt vi kan för att hitta lösningar för de som bor lite mer avsides i kommunen, där det inte finns särskilt många restauranger.”